The gorgeous Jemez mountains.

JemezThe gorgeous Jemez mountains.

Photo by Marla Gabaldon

https://www.facebook.com/NewMexicoNomad/photos/a.730498720389694.1073741840.717500345022865/920944838011747/?type=3&theater